ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมค่ะ...

 
   
   
กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ได้จัดอบรมทักษะชีวิตให้กับคณะครู เพื่อให้ครูนำไปขยายผล และฝึกทักษะการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ครูประดุง สุขพลอย ครูกรองกาญจน์ สิงห์เรือง ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องทักษะชีวิต RCA เล่นเกมส์วิเคราะห์คำถาม และเกมส์การแก้ปัญหา
ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 25 มกราคม 2554 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของ ศาตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 มกราคม 2555 ในเวลา 09.00-10.30 น. ซึ่งเข้ารับฟังโดยรับชมทางโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด โดยมีคณะครูได้เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง
จัดเวทีประชาคมรณรงค์ เรื่องของบุหรี่ เหล้า แอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 นายธงชัย ทุ่งโพธิ์แดน นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมรณรงค์ เรื่องของบุหรี่ เหล้า แอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ซึ่งเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแก้ปัญหาร่วมกันในเรื่องของบุหรี่ เหล้า แอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ ซึ่งมีหน่วยงานในอำเภอบางกระทุ่มเข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร , สสส. ,สสอ.บางกระทุ่ม ,รพ.บางกระทุ่ม , สถานีอนามัยอำเภอบางกระทุ่ม อสม.บางกระทุ่ม , คณะกรรมการสถานศึกษา ,ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียน , คณะครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ชมรม To Be Number One โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จัดนิทรรศการ ในงาน "พลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก"
  เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2555 ชมรม To Be Number One โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จัดนิทรรศการ ในงาน "พลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก" ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดทำโครงการรั้วโรงเรียนสานใจ สร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพิษณุโลก โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมร่วมกันจัดนิทรรศการ
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61“ สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน”
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61“ สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน” นักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี 2 รายการ นักเรียนพิเศษ(เรียนร่วม)บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงดวงกมล ทับบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนพิเศษ(เรียนร่วม)บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-3 เด็กชายเกษม พงษ์พานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุร